Ra quân tổng vệ sinh môi trường với chủ đề "Vì một thủ đô Sáng- Xanh- Sạch đep" (Tổng vệ sinh và khử khuẩn lần 8)