Một số hình ảnh về các hoạt động trong chương trình kiến tập chuyên đề " Đổi mới hình thức tổ chức lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức học thông qua chơi của cấp học Mầm non huyện Hoài Đức”. Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều giáo viên công lập và ngoài công lập trong toàn Huyện về tham dự.