Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi - Trường mầm non Minh Khai - huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Trên cơ sở những mục tiêu cụ thể đặt ra trong thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Trong những năm qua, Trường mầm non Minh Khai - huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong việc thực hiện điều tra phổ cập và huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Nhà trường đã thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi bằng cách làm tốt công tác tuyên truyền: vận động và đầu tư kinh phí theo hướng đa dạng hoá các nguồn. Đối với công tác tuyên truyền nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương để lồng ghép tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo, các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã và các bậc phụ huynh cộng đồng xã hội cùng quan tâm thực hiện: Thông qua hệ thống đài truyền thanh, hội nghị, các cuộc họp phụ huynh..., việc tuyên truyền còn được chính giáo viên các trường mầm non chủ động thực hiện qua những đợt đi điều tra phổ cập thực tế tại các thôn, xóm. Không chỉ giúp cho nhà trường thống kê cập nhật chính xác số lượng trẻ trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn mà còn là dịp tìm hiểu tìm hiểu động viên các gia đình quan tâm đưa trẻ đến trường đảm bảo đúng độ tuổi. Vì vậy trong những năm qua trường mầm non Minh Khai đã hoàn thiện sớm các tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với 100% các phòng học kiên cố đạt chuẩn, được trang bị các thiết bị dạy học tối thiểu, có bộ phần mềm trò chơi với ứng dụng công nghệ thông tin. 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ trên chuẩn. 100% trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp và được chăm sóc và giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non mới, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ và thấp còi giảm dần theo từng năm học. Đối chiếu với các yêu cầu Trường mầm non Minh Khai hàng năm đều đạt được các tiêu chuẩn và điều kiện được công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập, góp phần không nhỏ vào quá trình thực hiện đổi mới toàn diện hiện nay