Hàng năm, vào đầu năm học tất cả các đ/c CBGVNV Trường mầm non Minh khai đều được khám kiểm tra sức khoẻ. Sức khoẻ đảm bảo để đảm bảo nuôi dạy các con tốt nhất. Tất cả vì tương lai con em chúng ta !