Trong những ngày nghỉ phòng chống dịch các đồng chí giáo viên trường mầm non Minh khai đã miệt mài thiết kế ra các bài giảng giáo án điện tử và các bài tập trò chơi câu đố  để kết nối với phụ huynh học sinh giúp các con học bài tại nhà.

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: LQCC h - k. 

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

5T - LQCC h - k.mp4