Thông báo của nhà trường về Ngày tựu trường và 1 số lưu ý chuẩn bị trong công tác đón trẻ của trường mầm non Minh Khai