TẠO HÌNH:  Bé hãy vẽ theo nét chấm mờ hình bông hoa rồi tô màu bức tranh thật đẹp nhé! (Lớp Mẫu giáo bé 3-4 tuổi) Bài tập ôn ngày 6/4/2020