Hoạt động Thơ " BÉ YÊU TRĂNG" (nhà trẻ 24-36 tháng) . Cô giáo Đỗ Thị Hà - lớp D4

https://youtu.be/-VdvtJhGUwg