Hoạt động tạo hình: Vẽ hoa bằng tăm bông ( Mẫu giáo bé 3 -4 tuổi C4)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị MếnTOEM2828.mp4