Hoạt động tạo hình: Vẽ bông hoa ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D2)

Giáo viên thực hiện: Phùng Thị NinhIBYM5568.mp4