Hoạt động tạo hình: Tô màu lá cây ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D6)

Giáo viên thực hiện: Bá Thị Mai PhươngTo mau la cay.mp4