Hoạt động tạo hình: Tạo hình bông hoa bằng màu nước ( Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi C3)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị ThoaCTAV7633.mp4