Hoạt động tạo hình: Gấp máy bay ( Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi C1)

Giáo viên thực hiện: Lê Thị ThảoDCCY1293.mp4