Hoạt động PTVĐ: Ném xa bằng 1 tay 9 ( Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi C2)

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Tuyết NgânOIJP6468.mp4