Hoạt động nhận biết: Ôn nhận biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D1)

Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Hoài LamUHKC1331.mp4