Hoạt động LQVH: Truyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D2)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Nga

Video_Ke_Chuyen_Nga (1).mp4