Hoạt động Giáo dục kĩ năng sống: Hướng dẫn cách rửa tay ( Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi C3)

Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị HoaVDKN0578.mp4