Hoạt động Giáo dục kĩ năng sống: Hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách ( Mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi B5)

Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Hồng UyênEZKR3030.mp4