Hoạt động  " Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định " lứa tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi. Cô giáo Lê Thị Tuyết Ngân

https://youtu.be/w-GzjaXA7G8