Bếp ăn vui vẻ"- Đó là bếp ăn của Trường mầm non Minh Khai.

Bếp ăn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hệ thống bếp một chiều theo quy định.

Trang thiết bị sơ chế biến các món ăn hiện đại.

Đội ngũ luôn cố gắng hết mình tất cả vì tương lai con em chúng ta